سفارشی سازی انواع پارچه

آیا تا به حال به فکر طرح خاصی از پارچه بوده اید؟

در مجموعه نیک باف، شما می توانید پارچه اختصاصی خود را تولید کنید. به عبارت ساده تر هر نوع بافت با هر وزنی را با استراتژی ما تولید نمایید.

  • وزن و عرض دلخواه
  • برجستگی و تکمیل دلخواه
  • انتخاب نوع بافت
  • انتخاب درشت بودن بافت

شرایط سفارشی سازی محصول

بدیهی است برای قبول سفارش می بایست علاوه بر مشخصات فنی کامل، نمونه ای از پارچه دلخواه برای ما ارسال شود. پس از دریافت نمونه و تایید کارخانه نیک بافت، پارچه تولید پروتوتایپ آلفا یا نمونه محصول اولیه خواهد رسید.

حداقل متراژ برای تولید 50.000 متر مربع می باشد و پارچه انتخابی می بایست قابل تولید با دستگاه تخت باشد.